Istentiszteleti rendünk, alkalmaink

Istentiszteletek:

Vasárnaponként 10:00 órakor tartunk istentiszteletet Kossuth utcai templomunkban.

A vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan az iskolai tanév ideje alatt gyermekistentiszteletet tartunk.

Családi istentiszteletet tartunk a hónap első vasárnapján, 10 órakor, amelyre szeretettel várjuk gyülekezetünk minden korosztályát a kicsinyektől a dédszülőkig. A közösség megélését az istentisztelet után alkalom után teázással, beszélgetéssel folytatjuk a gyülekezeti teremben.

Ünnepeink:

Ünnepnapokon az istentiszteletek a vasárnapi rend szerint folynak, az ünnep első és második napján is úrvacsoraosztással.

Szenteste az istentisztelet du. 17 órakor kezdődik, az óévi hálaadás du. 5 órakor, újév napján délelőtt 10 órakor.

A nagyhéten szerdán és csütörtökön 18 órakor, nagypénteken 10 és 18 órakor tartunk előkészítő istentiszteletet, az esti istentiszteleten a legátus szolgálatával.


A Szórványokban:

Bácsán minden hónap 2. és 4. vasárnapján, valamint ünnep másodnapján tartunk istentiszteletet 11.30-tól ( Szitásdomb u. 7.).

Győrújfalun ünnep első napján 15 órakor tartunk istentiszteletet az evangélikus templomban.

Bibliaórák, közösségi alkalmak:

Nőszövetségi óra:

Gyülekezetünk nőszövetségi köre hetente két alkalommal is találkozik: keddenként 15 órától imaórán valamelyik asszonytestvérnél, valamint szerdánként, 15 órakor a nőszövetségi teremben.

Gyülekezeti bibliaóra:

Gyülekezeti bibliaóra: a szerdán, 17 órakor kezdődő bibliaóra bibliatanulmányozásra, közös imádságra, beszélgetésre ad lehetőséget gyülekezeti tagjaink számára.

Ifi óra:

Csütörtökön, 17 órától várjuk a már konfirmált fiatalokat (14 éves kortól) a gyülekezeti terembe, ahol bibliatanulmányozással, beszélgetéssel, játékkal tölthetünk el egy órát.

Gyermek istentiszteletek:

Halacska csoport: az óvodás korú gyerekek részére, vasárnap, 10 óra, az istentisztelettel párhuzamosan a lelkészi hivatalban.

Bárka csoport: az iskolás korú gyerekek részére, vasárnap 10 órakor, a gyülekezeti teremben, az iskolai tanév idején.

Konfirmációi előkészítő:

Csütörtökön 16 órakor tartunk konfirmációi felkészítőt konfirmandus fiataljaink részére a gyülekezeti teremben.

Női imaóra:

Minden hónap első és harmadik pénteken délután 18 órára a lelkészi hivatalba várjuk azokat a nőtestvéreinket, akik szeretnének beszélgetésben, közös Igére figyelésben, imádságban együtt lenni.

Presbiteri bibliaóra:

A hónap első szerdáján 18 órakor találkozunk presbiter, és pótpresbiter testvéreinkkel a gyülekezeti teremben, ahol imádságban, beszélgetésben vagyunk együtt.