MO11

Monoszlói tizenegy 


      A monoszlói Erdei Iskola nagytermébe rántott hús illata szivárgott be, amikor az utolsó napon vasárnap, az úrvacsorára előkészített asztal körül, egymás kezét fogva imádkoztunk mi, a monoszlói tizenegy, vagyis MO11 kicsiny kis csapata.


Mindez az ottlétünk harmadik napján történt lezárandó egy intenzív csapatépítő tréninget, útkeresést, hivatásban való megerősödést. Azonban amint ezt többször többen is hangoztattuk, ez a hétvége inkább a kezdete egy mélyebb, egymással, sokkal inkább együttműködő munkának mintsem valaminek a lezárása. Megerősödtünk abban, hogy ez a presbitérium őszinteséggel, bizalommal, jó ötletekkel és nem mellesleg megfelelő kommunikációval, a közös ügy érdekében képes sikeresen együtt dolgozni. Méghozzá nem is akárhogy! Képes egy egyenlő oldalú háromszöget bekötött szemmel a kötél elengedése nélkül megformálni. Képes egyre kisebb és kisebb területen egy papírdarabkán egyensúlyozva osztozkodni. Képes az őszinte megnyílásra, az ítélkezés elengedésére, az elfogadásra.

Megtapasztalhattuk, amit a tanítványok mondtak Jézusnak, hogy jó nekünk ott lenni. Jó nekünk együtt lenni. Elmentünk, mint a Győri Református Egyházközség kilenc presbitere és két lelkésze, és visszatértünk, mint a MONOSZLÓI 11.

Mindannyian megváltoztunk egy kicsit, akik ott voltunk. Mélyebb látásra tettünk szert. Másként tekintünk egymásra, hivatásunkra, gyülekezetben betöltött helyünkre. Megerősödtünk abban, hogy ez a gyülekezet a presbitériumával együtt valóban Istentől való, és Isten munkatársaiként fontos feladatot látunk el Győr városában. Látjuk, hogy ez a város a gyülekezetei nélkül nem lenne olyan, mint amilyen. A gyülekezetünkön keresztül pedig láthatóvá válik a külvilág számára is Isten dicsősége, ahogy ez az elmúlt hétvégén is megmutatkozott, hogy Isten országa közöttünk van. 
A szó, ami azóta is ott cseng a szívünkben és hangoztatjuk is szüntelen, a hála szava. Hála a lehetőségért, hogy Isten elhívott munkatársai lehetünk.

Hála egymásért, ezért a sok értékes emberért, hála Isten kézzel fogható közelségéért. 


Erlitz. Anita
lelkész